Predmeti

EUGLOB
EU kao globalni akter

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost i politika
Cilj kursa je sveobuvatno prikazivanje odnosa sa spoljnim svetom u koje stupa EU – ekonomski odnosi, politički, pružanje razvojne i humanitarne pomoći, proces proširenja, politka susjedstva, kao i analiza politike uslovljavanja koju EU primjenjuje u međunarodnim odnosima.

Angažovani predavači: