Predmeti

PPEU
Politika proširenja Evropske unije

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije

Angažovani predavači: