Predmeti

HS4ZPEU
Zajedničke politike EU

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske institucije i politike

Angažovani predavači: