Predmeti

HS4SDiD
SAD - država i društvo

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Spoljna politika i diplomatija

Angažovani predavači: