Predmeti

EUUGS
EU u globalizovanom svijetu

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi

EU u globalizovanom svijetu

Angažovani predavači: