Predmeti

HS3BGLBZB
Globalna bezbjednost

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost
Obavezan predmet za studente HS smjera BEZBJEDNOST

Angažovani predavači: