Predmeti

ENG03
Engleski jezik - 3 semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Modul: Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost

Angažovani predavači: