Predmeti

KOM
Komunikologija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija

Angažovani predavači: