Predmeti

TR03
Turski jezik - 3. semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije - Evropske politike i institucije

Angažovani predavači: