Predmeti

ARP06
Arapski jezik - 6 semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije - EU i Zapadni Balkan

Angažovani predavači: