Predmeti

HS4RUS
Ruski jezik - četvrti semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija

.

Angažovani predavači: