Predmeti

ME
Medijska etika

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: