Predmeti

ISTBALODNHS05
Istorija balkanskih odnosa

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi

Angažovani predavači: