Predmeti

HS2IEI
Istorija evropske integracije

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije - EU i Zapadni Balkan

Angažovani predavači: