Predmeti

HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija

Angažovani predavači: