Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Dragica Žugić

Prof. dr Dragica Žugić je vanredna profesorica iz oblasti Anglističke lingvistike. Od 2017. godine zaposlena je na Univerzitetu Donja Gorica. Trenutno je dekan Filološkog fakulteta. U periodu od 2007. do 2017. bila je zaposlena na Univerzitetu Mediteran kao prodekan na Fakultetu za strane jezike i učestvovala u izvođenju nastave u zvanju asistenta a potom docenta na predmetima Morfologija engleskog jezika, Poslovni engleski jezik i Metodika nastave engleskog jezika. Od 1998. do 2007.god. bila je angažovana na Odsjeku za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Nikšiću, gdje je odmah nakon završetka studija ostala da radi u svojstvu saradnika u nastavi. Na VATEL-u u okviru Fakulteta za kuturu i turizam, UDG angažovana je za izvođenje nastave na kursevima Oral Communication i MBA English language course.

Bila je učesnica brojnih programa mobilnosti i tom prilikom boravila i stručno se usavršavala na mnogim evropskim univerzitetima i to: The University of Coruña, Spain (2022); Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (2018); Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska (2018); Sveučilište u Rijeci, Hrvatska (2017); The University of Catania, Italy (2017); University Ca`Foscari, Italy (2015).  

Učestvovala je u realizaciji više međunarodnih i nacionalnih naučno-istraživačkih projekata od kojih su najznačajniji: Erasmus+ project: Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro, (ReFLAME), https://www.reflame.ucg.ac.me/; Erasmus+ project: Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems, (MASTIS), https://mastis.pro; Tempus project: Enhancement of cyber educational system of Montenegro, (ECESM), https://ecesm.net/; FP7 project: EnhAnced Government Learning, (EAGLE), http://www.eagle-learning.eu; Tempus project: Development of Learning outcomes approach-a way to a better comparability, recognition, and employability at the labor market, (DEVCORE), http://www.devcore.ac.me; Tempus project: Blending academic and entrepreneurial knowledge in technology enhanced learning (BAEKTEL), http://baektel.eu

Prof dr. Žugić je predsjednica Udruženja anglista MONTESSE, te članica evropskog društva ESSE (https://essenglish.org/). Radi se o najznačajnoj organizaciji anglista u Evropi, u čijoj organizaciji se sprovode značajne naučne aktivnosti iz oblasti anglistike – Udruženje vodi više časopisa, od kojih su neki u najznačajnim bazama, a takođe organizuje i vrlo značajne naučne konferencije iz ove oblasti.

Prof. dr Žugić je rukovodilac autorizovanog centra za TOEFL testove (TOEFL TCA and Proctor for Authorised TOEFL Test centre STN20373A) na Univerzitetu Donja Gorica,  (https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/workflowmanager/schlWorkflow?_p=TEL). 

Prof. dr Žugić je stalni sudski tumač za engleski jezik (rešenje broj UPI-05-109/22-971-1 od 04.08.2022.),  te članica Crnogorskog udruženja tumača (https://www.gov.me/clanak/190720--spisak-sudskih-tumaca-azuriran-19-9-2018). Pored pomenutog, prof. dr Žugić je i članica Odbora za pedagogiju i obrazovanje, koji je pri CANU. Ekspert je za akreditaciju studijskih programa ustanova visokog obrazovanja, u skladu sa odlukom Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore (http://akokvo.me/wp-content/uploads/2020/07/Odluka_lista_eksperata_13052021.pdf).

Prof.dr Žugić je članica platforme i koordinator projekta COIL (Collaborative Online International Learning) za Crnu Goru (https://coil.suny.edu/https://coilconnect.org/) a posjeduje i brojne sertifikate između ostalog izdvaja se EMI practiotioner, koji je izdao Univerzitet Sautempton https://www.futurelearn.com/certificates/j5cpagp.

NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA KOJI SU INDEKSIRANI NA SCI/SCIE/SSCI/A&HCI LISTAMA

 

NAJZNAČAJNIJA POGLAVLJA U ENCIKLOPEDIJAMA I MONOGRAFIJAMA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

NAJZNAČAJNIJI RADOVI NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA ŠTAMPANI U CJELINI  

  • Žugić D. The Role of the Student-Teacher Relationship in the Lives of Students at University Level. Примењена лингвистика данас – језик, књижевност и интердисциплинарност / [ed. Весна Половина, Борко Ковачевић]. - ISBN 978-86-6153-610-6. - Vol. 6 (2020), p. 141-154. http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_ser/dpls_pld/2020/dpls_pld-2020-6-ch8.pdf
  • Žugić, D. Ishodi učenja u nastavi engleskog jezika na Univerzitetskom nivou. У: Гудурић, Снежана и Биљана Радић-Бојанић (ур.) Jезици и културе у времену и простору VI, тематски зборник. Нови Сад: Филозофски факултет, 2017, стр. 441-454 UDC 371.3::811.111'378.4:37.017 ISBN: 978-86-6065-432-0, COBISS.SR-ID 318149639. M14 http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2012/978-86-6065-133-6  
  • Stoffregen, J., Pawlowski, J., Šcepanovic, S., Žugić, D., Moebs, S., Raffl, C., Steffens, P., Przygoda, C. & Müller, J. (2015). Why do relevant structural gaps to the exchange of open knowledge resources change in public administrations? In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 1051-1056). Kona, Hawaii, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/152125/.
  • Stoffregen, J., Pawlowski, J., Ras, E., Šćepanović, S., Žugić, D. Identifying Socio-Cultural Factors That Impact the Use of Open Educational Resources in Local Public Administrations. International Journal of Management, Knowledge and Learning 2:167-187. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=470941
dr Dragica Žugić
Predmeti
Kontakt podaci