Predavači

Docent
Doc. dr Dragica Žugić

Rođena je 25. decembra 1974.god. u Nikšiću. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na smjeru Engleski jezik i književnost – A i Italijanski jezik – B 1998.god. Master i doktorske studije završiređenosti i neodređenosti u engleskom jeziku“ odbranila je u junu 2014.god. i stekla naučni naziv doktor nauka – filološke nauke.

Boravila je u okviru programa razmjene akademskog osoblja na univerzitetima u Italiji, Hrvatskoj, BiH, učestvovala u više projekata kao istraživač (TEMPUS, FP7, Erasmus+) i na međunarodnim konferencijama gdje je prezentovala radove iz oblasti morfologije, semantike i primijenjene lingvistike. Predsjednik je Udruženja anglista Crne Gore MONTESSE osnovanog u decembru 2018.god.

dr Dragica Žugić
Predmeti
Kontakt podaci