Predmeti

HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Evropske studije

Angažovani predavači: