Predmeti

SP
Uvod u spoljnu politiku

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije - EU i Zapadni Balkan

Angažovani predavači: