Predmeti

UPKRHS05
Upravljanje krizama

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost

Angažovani predavači: