Predavači

Asistent
mr Nikola Banićević

 

Obrazovanje:

Završio Gimnaziju u Kotoru.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Magistrirao na Fakultetu pravnih nauka UDG sa temom rada: "Međunarodno-pravni i institucionalni okvir borbe protiv terorizma".

Doktorand na Humanističkim studijama, smjer: Međunarodna bezbjednost na UDG.

 

Prethodni radni angažman:

Sekretar Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Opštine Kotor.

Član Tima za pomoć i podršku u okviru Nacionalnog operativnog tima za borbu protiv nasilnog ekstremizma.

Studijska posjeta sjedištu NATO-a u Briselu i NATO vojnim bazama Geilenkirchen (AWACS, E-3A) u Njemačkoj i Brunssum (Joint Force Command) u Holandiji u organizaciji Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO-u i NATO PDD iz Brisela.

Član Radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 i 24 − Pravosuđe i temeljna prava i Pravda, sloboda i bezbjednost Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore, u organizaciji Evropskog pokreta u CG, Slovačke asocijacije za spoljnu politiku i MVP Republike Slovačke uz podršku Vlade i Skupštine Crne Gore.

 

Trenutni radni angažman:

Prodekan na Humanističkim studijama UDG 

Saradnik u nastavi na UDG – Humanističke studije, smjer: Bezbjednost na predmetima:

Upravljanje krizama,

Međunarodna bezbjednost,

Nacionalna bezbjednost 

Regionalna bezbjednost.

 Savremeni bezbjednosni i obavještajni sistemi

 

Učešće na konferencijama:

„Western Balkans Resilience Forum“ – borba protiv nasilnog ekstremizma u organizaciji IRI-a.

„Konferencija o evroatlanskim integracijama“ u organizaciji Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO-u, Ambasade Slovačke i Višegradske grupe.

"Crna Gora i NATO: tri godine punopravnog članstva" u organizaciji Sociološkog centra CG i podršku NATO PDD.

„Bezbjednost u turizmu − izazovi i perspektive“ u organizaciji NVO Alfa Centar.

„Turizam i bezbjednost – ka članstvu u NATO“ u organizaciji Opštine Kotor, Vlade Crne Gore, NATO PDD i NVO CDT.

X i XI škola Evroatlantizma u organizaciji UDG i CANU.

„Mladi u susret savremenim bezbjednosnim izazovima: šta nam predstoji?” u organizaciji CEDEM-a.

Forum „2Be secure“ u organizaciji Euro-atlanskog kluba u Crnoj Gori i Vlade Crne Gore.

„Bezbjednost Crne Gore i NATO integracije“ u organizaciji Uprave za kadrove.

„REACT kamp o NATO integracijama“ u organizaciji NVO Alfa Centar.

 

Autorski radovi:

„Deset godina od crnogorske nezavisnosti“, časopis „Matica“ – 2016.

„Ljudska prava i borba protiv terorizma“, časopis „Matica“ – 2018.

„Nacionalna bezbjednost i globalni izazovi“, časopis „Matica“ – 2018.

„Reforma sektora nacionalne bezbjednosti u procesu evroatlanskih integracija Crne Gore“, časopis Humanističke studije – 2019.

„Terorizam u međunarodnom pravu“ – Knowledge International Journal, Vol. 42.5 /2020 (koautor)

Dnevni list “Dnevne novine” – “Terorizam – najveća prijetnja po globalnu bezbjednost”.

Portal Urban Protection Academy – “Kašmir − Damoklov mač globalne bezbjednosti”.

Više radova na temu prava i bezbjednosti, NATO integracija Crne Gore i reforme crnogorskog sistema bezbjednosti, Dnevni list „Pobjeda“, časopis za nauku i kulturu „Agora“.

Pisao za časopis za kulturu i društvo "Kult" u DN „Pobjeda“.

Govori engleski jezik.

mr Nikola Banićević