Predavači

Asistent
mr Nikola Banićević

Obrazovanje:

Završio Gimnaziju u Kotoru.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Magistrirao na Fakultetu pravnih nauka UDG sa temom rada: "Međunarodno-pravni i institucionalni okvir borbe protiv terorizma".

Doktorand na Humanističkim studijama, smjer: Međunarodna bezbjednost na UDG.

Prethodni radni angažman:

Sekretar Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Opštine Kotor.

Član Tima za pomoć i podršku u okviru Nacionalnog operativnog tima za borbu protiv nasilnog ekstremizma.

Član Komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO Vlade Crne Gore.

Član Radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 i 24 − Pravosuđe i temeljna prava i Pravda, sloboda i bezbjednost Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore, u organizaciji Evropskog pokreta u CG, Slovačke asocijacije za spoljnu politiku i MVP Republike Slovačke uz podršku Vlade i Skupštine Crne Gore.

Trenutni radni angažman:

Obavljao poslove prodekan na Humanističkim studijama UDG - studijska 2021/2022 

Saradnik u nastavi na UDG – Humanističke studije, smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija i Bezbjednost na predmetima:

Upravljanje krizama,

Odbrambene politike

Međunarodna bezbjednost,

Nacionalna bezbjednost 

Regionalna bezbjednost.

Savremeni bezbjednosni i obavještajni sistemi

Član Ballkan academic researchers network

Učešće na konferencijama i gostujuća predavanja:

Gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta Sv. Kirilo i Metodije u Skoplju na temu: Security cooperation policies of the Western Balkan countries

"The ongoing war in Ukraine and influences of external actors – security challenges for Europe and the region" - (Skoplje, Sjeverna Makedonija)

„Western Balkans Resilience Forum“ – borba protiv nasilnog ekstremizma u organizaciji IRI-a (Sofija, Bugarska)

Petrovački diskursi - "Savremeni izazovi regionalne saradnje i politike proširenja EU"

„Konferencija o evroatlanskim integracijama“ u organizaciji Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO-u, Ambasade Slovačke i Višegradske grupe.

"Crna Gora i NATO: tri godine punopravnog članstva" u organizaciji Sociološkog centra CG i podršku NATO PDD.

„Bezbjednost u turizmu − izazovi i perspektive“ u organizaciji NVO Alfa Centar.

„Turizam i bezbjednost – ka članstvu u NATO“ u organizaciji Opštine Kotor, Vlade Crne Gore, NATO PDD i NVO CDT.

X i XI škola Evroatlantizma u organizaciji UDG i CANU.

„Mladi u susret savremenim bezbjednosnim izazovima: šta nam predstoji?” u organizaciji CEDEM-a.

Forum „2Be secure“ u organizaciji Euro-atlanskog kluba u Crnoj Gori i Vlade Crne Gore.

„Bezbjednost Crne Gore i NATO integracije“ u organizaciji Uprave za kadrove.

„REACT kamp o NATO integracijama“ u organizaciji NVO Alfa Centar.

Tribina u organizaciji ASCG i Pomorskog fakulteta UCG u Kotoru na temu piratstva na moru

Objavljeni radovi:

„Ljudska prava i borba protiv terorizma“, časopis „Matica“ – 2018. (http://www.maticacrnogorska.me/files/73/05%20nikola%20banicevic.pdf)

„Nacionalna bezbjednost i globalni izazovi“, časopis „Matica“ – 2018. (http://www.maticacrnogorska.me/files/74/05%20nikola%20banicevic.pdf)

„Reforma sektora nacionalne bezbjednosti u procesu evroatlanskih integracija Crne Gore“, časopis Humanističke studije – 2019. (https://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj6/6-2019(7).pdf

„Terrorisam in international law“ – Knowledge International Journal (file:///C:/Users/UDG/Downloads/z33x,+TERRORISM+IN+INTERNATIONAL+LAW.pdf)

"Terrorism as a Problem of International Security" - časopis Humanističke studije - 2021 (https://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj9/9-2021(5).pdf)

Novinski članci:

Dnevni novine Vjesti: "Poruka zemljama koje bi u NATO" (https://www.vijesti.me/svijet/evropa/592447/poruka-zemljama-koje-bi-u-nato)

Crnogorski nedeljnik Monitor: Opasne prijetnje u nemoćnoj državi: Organizovana proizvodnja panike (https://www.monitor.co.me/opasne-prijetnje-u-nemocnoj-drzavi-organizovana-proizvodnja-panike/)

Urban Protection Academy: “Terorizam - najveća prijetnja današnjice" https://www.upa.eu.com/2019/01/18/banicevic-terorizam-je-najveca-prijetnja-po-globalnu-bezbijednost/ 

Urban Protection Acedemy: "Kašmir - Damoklov mač globalne bezbjednosti" - (https://www.upa.eu.com/2019/03/08/kasmir-damoklov-mac-globalne-bezbjednosti/)

Više radova na temu prava i bezbjednosti, NATO integracija Crne Gore i reforme crnogorskog sistema bezbjednosti, Dnevni list „Pobjeda“, časopis za nauku i kulturu „Agora“.

Pisao za časopis za kulturu i društvo "Kult" u DN „Pobjeda“.

 

mr Nikola Banićević