Predmeti

BKM
Bezbjednosna kultura

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi

Bezbjednosna kultura

Angažovani predavači: