Predmeti

BKM
Bezbjednosna kultura

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodna bezbjednost

Bezbjednosna kultura

Angažovani predavači: