Predmeti

RBM
Regionalna bezbjednost

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodna bezbjednost

regionalna bezbjednost

Angažovani predavači: