Predavači

Saradnik iz prakse
dr Boro Vučinić

Dr Boro Vučinić je rođen 1954. godine u Podgorici. Oženjen je i otac je četvoro djece.
Završio je Pravni fakultet, postdiplomske studije iz oblasti ljudskih prava i doktorske studije iz međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu za državne i evropske studije u Sloveniji. Doktorska disertacija Značaj bezbjednosnih integracija za regionalnu stabilnost i bezbjednost Zapadnog Balkana (Pomen varnostnih integracij za regionalno stabilnost in varnost Zahodnega Balkana) dr Bora Vučinića je za nadprosječan naučno-istraživački rad dobila posebnu pohvalu Fakulteta.

Radni angažman počeo je u Građevinskoj radnoj organizaciji „Titograd“, 1979. godine. Od 1984. godine nastavlja rad u organima Skupštine opštine Titograd.
Tokom intenzivnog razvoja Podgorice, nalazio se na dužnostima direktora nosećeg razvojnog Društvenog fonda za građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve – Podgorica, te na mjestu potpredsjednika Skupštine opštine Podgorica.

U periodu od 2003. do 2006. godine bio je ministar zaštite životne sredine i uređenja prostora Crne Gore.
Nakon referenduma o obnovi državnosti 2006. godine izabran je za prvog ministra odbrane u nezavisnoj Crnoj Gori. Tu dužnost je obavljao do marta 2012. godine.
Dužnost direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore obavljao je od marta 2012. do isteka 2014. godine.

Tokom prethodnih mandata na odgovornim državnim funkcijama bio je snažno posvećen sprovođenju bezbjednosnih i odbrambenih reformi, u skladu sa standardima kolektivnog sistema bezbjednosti – NATO i EU, kao prioritetnim nacionalnim strateškim ciljevima.
Bio je predsjednik Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, te član Savjeta za NATO, Vijeća za nacionalnu bezbjednost, Savjeta za vladavinu prava, Koordinacionog tima za vanredne situacije i Biroa za operativnu koordinaciju rada bezbjednosnih službi.
Biran je za odbornika u Skupštini opštine Podgorica i poslanika u Skupštini Crne Gore, predsjednika Mandatsko-imunitetske komisije, člana Komisije za izbor i imenovanja, člana odbora za Ustavna pitanja i člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore.

U ranijem periodu obavljao je niz značajnih sportskih funkcija: predsjednik Streljačkog saveza Jugoslavije, potpredsjednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i šef jugoslovenske sportske misije na Mediteranskim igrama u Italiji, 1997. godine.

Bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta.
Sada se nalazi na dužnosti ambasadora Crne Gore u Republici Hrvatskoj.
Knjige, naučni radovi, konferencije:
- Boro Vučinić, Bezbjednosne integracije Zapadnog Balkana, CID Podgorica, 2017.
- Boro Vučinić, Ilegalne migracije i bezbjednosne prilike na Zapadnom Balkanu, predavanje, Međunarodna omladinska škola, Fakultet za državne in evropske študije, Ljubljana, Brdo kod Kranja, 2017.
- Boro Vučinić, Ekskluzivni intervju, Geopolitika News, Zagreb, 2017.
- Boro Vučinić, Balkanski aspekt migracione krize u Evropi, Međunarodna naučna konferencija “Evropa, Balkan i Crna Gora” Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, oktobar 2017.
- Boro Vučinić, Uvodno obraćanje na Međunarodnom naučnom skupu Strateški dijalozi: Perspektive sigurnosti Zapadnog Balkana - Savremena sigurnosna pitanja u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu: Izazovi i mogućnosti za saradnju u oblasti sigurnosti, Stratpol, Konrad Adenauer Stiftung, Sarajevo, 2017.
- Boro Vučinić, Saradnja Hrvatske i Crne Gore, autorski tekst,
Glas Narodne Diplomacije, Zagreb, jun 2017.
- Recenzija knjige NATO i sigurnost Evrope, prof. dr. Selma Cikotića i generala Fikreta Muslimovića, Sarajevo, 2018.
- Recenzija knjige Nacionalna sigurnost i privatna zaštita, autora prof. dr. Selma Cikotića, prof dr. Mirze Smajića, mr. Harisa Delića i mr. Nihada Subašića, Sarajevo, 2018.
- Boro Vučinić, International Scientific Conference, Russia and Euro-Atlantic Integration, which is held within the Second Zagreb Forum, organized by the Center for International Studies, Zagreb, 2018.
- Boro Vučinić, Montenegro Focus on-Exemplary Cooperation, Diplomatcy & Commerce, Zagreb, 2018.
- Boro Vučinić, Role of NATO in the process of stabilization of Western Balkan countries- Montenegro as an example of successful NATO enlargement policy, International Summer School Šipan,organized by the Atlantic Council of Croatia, 24 – 29 June 2018.
- Boro Vučinić, For Europe: Communicating European Integration between EU Member States and Enlargement Countries, Druga međunarodna konferencija CPEU, podržana od strane EU, Jean Monnet projekat, u organizaciji Crnogorske panevropske unije, Zagreb, septembar, 2018.
- Boro Vučinić, Crna Gora geopolitički u evroatlanskoj sferi uticaja, Međunarodni naučni skup, Spoljna politika Crne Gore - istorija i savremenost, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, septembar 2018.
- Boro Vučinić, Populizam – degradacija vrijednosti i principa evropske ideje,„Petrovački diskursi“, Obnova evropske ideje u sjenci populizma, Hanns Seidel Fondacija – Srbija i Crna Gora Centar za spoljnu politiku Univerzitet Donja Gorica – Podgorica, Petrovac, oktobar 2018.
- International Scientific Conference Energy Security and Western Balkan, panel under the title Western Balkan in contemporary international relations, organized by the Center for International Studies at the Libertas University, Zagreb forum lll, 2018.

dr Boro Vučinić
Kontakt podaci