Predmeti

HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost

Angažovani predavači: