Predmeti

RUS02
Ruski rezik - drugi semestar

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Ruski jezik je izborni predmet.

Angažovani predavači: