Predmeti

HSIIMI
Medijska istraživanja

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Medijska istraživanja

Angažovani predavači: