Predmeti

OSNKRE1
Osnovi kreativnosti

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: