Predavači

Saradnik
Filip Jovanovski

Filip Jovanovski je rođen 21. oktobra 1995. godine u Baru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, s odličnim uspjehom. Magistrirao je komunikologiju i medije (prosjek 10,00) na Humanističkim studijama, gdje je prethodno završio osnovne i specijalističke studije. Višegodišnji je dobitnik stipendije Ministarstva prosvjete, a od Fakulteta je dobio priznanje za najboljeg studenta završne godine osnovnih studija.

Na Univerzitetu Donja Gorica angažovan je kao saradnik u nastavi od 2018. godine. Bio angažovan kao stručni konsultant u Skupštini Crne Gore, pri Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport (2019-2020). Kao predsjednik Upravnog odbora Fondacije AKTER (od 2015) učestvovao u organizovanju više humanitarnih i kulturnih akcija. Godine 2017. postaje član Mense Crne Gore. Bio je šef PR sektora Udruženja studenata UDG (2016).

Govori engleski jezik, koji je usavršavao i u Londonu, na Univerzitetu Queen Mary. Služi se francuskim jezikom.

Živi u Podgorici, sa suprugom Vanjom i ćerkom Larom.

RADOVI

- Vujadinović Nenad, Jovanovski Filip, "Ko zna priču o pravome timu?", UZKoncept, br. 3, Uprava za kadrove, Podgorica, 2021.

https://www.gov.me/cyr/clanak/245563--uprava-za-kadrove-pripremila-je-treci-broj-casopisa-uzkoncept

Filip Jovanovski