Predavači

Saradnik
Filip Jovanovski

Filip P. Jovanovski je rođen 21. oktobra 1995. godine u Baru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, s odličnim uspjehom. Magistrirao je Komunikologiju i medije (prosjek 10,00) na Humanističkim studijama, gdje je prethodno završio osnovne i specijalističke studije. Trenutno je doktorand na istom smjeru (tema disertacije: "Edukacija i razvoj vještina u oblasti medijske pismenosti"). Višegodišnji je dobitnik stipendije Ministarstva prosvjete, a od Fakulteta je dobio priznanje za najboljeg studenta završne godine osnovnih studija.

Na Univerzitetu Donja Gorica angažovan je kao saradnik u nastavi od 2018. godine. Bio je angažovan kao stručni konsultant u Skupštini Crne Gore, pri Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport (2019-2020). Kao komunikacioni direktor Fondacije AKTER (od 2015) učestvovao u organizovanju više humanitarnih i kulturnih akcija. Godine 2017. postaje član Mense Crne Gore. Bio je šef PR sektora Udruženja studenata UDG (2016).

Govori engleski jezik, koji je usavršavao i u Londonu, na Univerzitetu Queen Mary. Služi se francuskim jezikom.

Živi u Podgorici, sa suprugom Vanjom i ćerkom Larom.

 

RADOVI

- Vujadinović, N. & Jovanovski, F. (2021). Ko zna priču o pravome timu? UZKoncept, 3, Uprava za kadrove, Podgorica

LINK: https://www.gov.me/cyr/clanak/245563--uprava-za-kadrove-pripremila-je-treci-broj-casopisa-uzkoncept

https://wapi.gov.me/download/eca5a9fb-f7bd-4c34-b0bc-8cc9c9514fd3?version=1.0

- Vujadinović, N. & Jovanovski, F. (2022). O nekim odlikama kreativnih pristupa u oblasti kulture i obrazovanja u konekstu nove normalnosti. U: Viculin, J. & Mandić S. (ur.), Nova normalnost: Promatranje / Promišljanje / Preoblikovanje uloge umjetnosti i kulture nakon Kovida-19. Kotor: Fondacija "Don Branko Sbutega", 34-36.

PRIKAZI

- Jovanovski, F. (2022). Sociologija kosmopolitizma (Vinčenco Čikeli). Humanističke studije, 11, 101-103.

LINK: https://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj11/11-2022(7).pdf

 

Filip Jovanovski