Predmeti

KP02
Uvod u kreativno pisanje

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Evropske studije

Angažovani predavači: