Predmeti

HSIIDM
Digitalni mediji

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji

Digitalni

Angažovani predavači: