Predmeti

SPH
Socijalna psihologija

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45+15
Modul: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: