Predmeti

UKP
Uvod u kreativno pisanje

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: