Predmeti

UEMNM
Uvod u ekonomiju i menadžment novih medija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: