Predmeti

GLB03
Globalizacija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije - Evropske politike i institucije

Angažovani predavači: