Predmeti

TR01
Turski jezik - 1. semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija

Angažovani predavači: