Predmeti

POR01
Portugalski jezik - 1 semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Evropske studije

Angažovani predavači: