Predmeti

HS2POLSISEU
Osnovi političkog sistema i institucije EU

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije - Evropske politike i institucije

Angažovani predavači: