Predmeti

ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: