Predmeti

NACBEZ02
Nacionalna bezbjednost

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost

Angažovani predavači: