Predmeti

POR04
Portugalski jezik - 4 semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost

Angažovani predavači: