Predmeti

TOJ
Tehnike odnosa s javnošću

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Modul: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: