Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Dejana Prnjat

Diplomirala Organizaciju scenskih i kulturno umetničkih delatnosti na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Magistrirala i odbranila doktorsku disertaciju u oblasti kulturne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Posledoktorsko usavršavanje u oblasti marketinga u umetnosti obavila u Velikoj Britaniji (London Metropolitan University).


Prnjat, D. (2014) “Srpske državne nagrade za književno stvaralaštvo od 1945. do 1980. godine”, Kultura br. 145 Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd ISSN 0023-5164
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0018253946579628&rec=12&sid=1

dr Dejana Prnjat