Predmeti

KM-POR06
Portugalski jezik - 6 semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20+15
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: