Predmeti

SMO
Savremeni međunarodni odnosi

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije - EU i Zapadni Balkan

Angažovani predavači: