Predmeti

HS2ISTDIP
Istorija diplomatije

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost
Predmet slušaju i polažu studenti HS oba smjera: 1. Smjer MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA i 2.Smjer BEZBJEDNOST

Angažovani predavači: