Predmeti

NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost

Angažovani predavači: