Predmeti

ENG03
Engleski jezik - 3 semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije

Angažovani predavači: