Predmeti

HS3DGEIMEO
Globalna ekonomija i medjunarodni ekonomski odnosi

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija
Obavezan predmet za studente smjera MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

Angažovani predavači: