Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Jadranka Kaluđerović

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici na smjeru “Preduzetništvo”. Titulu magistra ekonomskih nauka stekla je 2004. godine na Postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, odbranivši rad na temu “Biznis ciklusi”. Doktorirala je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Naziv doktorske disertacije je "Teorija, indikatori i predvidjanje biznis ciklusa", mentor Prof. dr veselin Vukotić. U zvanje docenta izbrana je 2011 godine na Univerzitetu Donja Gorica.


Od 1999. godine radi u Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP), prvom ekonomskom institutu u Crnoj Gori, trenutno na poziciji programskog direktora. Tokom dosadašnjeg rada na ISSP-u, rukovodila je izradu i implementaciju preko 50 projekta koji su se bavili makroekonomskim i ekonometrijskim analizama iz oblasti finansija, bankarstva i monetarne ekonomije, fiskalne politike, socijalne politike i sektorskih politika (poljoprivrede, turizama, trgovine, itd).

Bibliografija:

1. Kaluđerović, Jadranka dio monografije “Fiscal Decentralsiation and Local Government financing in Serbia and Montenegro “, LEX LOCALIS, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia, septembar 2016, ISBN-13: 978-961-6842-69-3, DOI: 10.4335/978-961-6842-69-3, str. 311 - 350 i 353 -367
2. Kaluđerović, Jadranka dio monografije „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne smouprave u Srbiji i Crnoj Gori“- Sanja Kmezić, Biblioteka Monografije, Univerzitet u Beogradu, Pravni Fakultet, Beograd, 2016, str. 266-302 i str 303-314, ISBN 978-86-7630-653-4 , str. 266 -301 i 303 – 313
3. “Fiscal decentralisation and local government financing in Montenegro from 2002 to 2015”, koautor, LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT Vol. 14, No. 3, str. 433-452, , Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia, jul 2016
4. Kaluđerović, Jadranka ”Uticaj migracija na tržište rada i socijalnu uključenost u CG”, koautor, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija,UDG Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Volume XVIII, str 86 -98, Septembar 2012, ISSN 1451-6659
5. Kaluđerović, Jadranka “Demografski proces starenja u Crnoj Gori i uticaj na tržište rada” koautor rada prezentiranog na međunarodnom naučnom skupu "Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije", Društvo demografa Srbije, april 2016, Beograd
6. Kaluđerović, Jadranka, koautor, “What drives students’ enrolment decisions” rad prezentiran na međunarodnoj konferenciji “Barijere za inkluzivno obrazovanje u zemljama Zapadnog Balkana”, organizovane od strane London School of Economic, Milocer, septembar 2015
7. Kaluđerović, Jadranka, autor “Migracije i liberalna ekonomska misao”, Zbornik radova: “Seobe i razvoj”, Institut društvenih nauka, Centar za društvena istraživanja, 2015, ISBN: 978-86-7093-152-7, str. 152-161, Belgrade, Serbia
8. Kaluđerović, Jadranka, koautor,, “Ekonomski razvoj i kultura” (koautor), Zbornik radova: “Globalizacija i kultura”, Institut društvenih nauka, Centar za društvena istraživanja, 2015, str. 204-209, ISBN: 978-86-7093-152-7, Belgrade, Serbia
9. Kaluđerović, Jadranka, autor, “Da li intervencionizam ima alternativu ”, zbornik radova “Anti(liberalizam) liberala”, Institut društvenih nauka, Centar za društvena istraživanja, 2014, str. 251-259, ISBN: 978-86-7093-152-7, Belgrade, Serbia
10. Kaluđerović, Jadranka, autor, “Predviđanje biznis ciklusa sistemom vodećih indikatora”, rad prezentiran na drugoj multidisciplinarnoj konferenciji Centra Mladih Naučnika Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti “Glavni trendovi u istraživanjima mladih naučnika u modernoj nauci-promjena pardagme od atoma do bita”, septembar, 2014
11. Kaluđerović, Jadranka, autor, “Značaj istraživanja za obrazovani proces”, zbornik radova sa konferencije “Obrazovanje i razvoj”, Institut društvenih nauka, Centar za društvena istraživanja,, 2013, str.95-104, ISBN 978-86-7093-144-2, Belgrade, Serbia
12. Projekcije stanovništva Crne Gore do 2060. godine, sa strukturnom analizom stanovništva”, jedan od autora, MONSTAT, ISBN 978-86-85581-48-9, Podgorica, 2014
13. “Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju”, autor izvještaja za Crnu Goru i koautor izvještaja za sve zemlje Jugositočne evrope , LSE i Savjet Evrope, LSE, London, 2014
14. “Mapiranje obrazovnih politika i praksi za socijalnu inkluziju i socijalnu koheziju u zamljama Zapadnog Balkana, Turskoj i Izraelu”, autor izvještaja za Crnu Goru i koautor izvještaja za sve zemlje Jugositočne evrope , LSE i ETF, LSE Enterprise, London, 2013
15.“Primjeri dobre prakse u implementaciji lokalnih strateških razvojnih planova”, urednik dva izdanja publikacije/ priručnika, ISSP, ISBN 978-86-84299-14-9, Podgorica, Crna Gora , 2013
16. “Erawatch izvještaj za Crnu Goru, analiza nacionalnog istraživačkog sistema i sistema inovacija za 2013. godinu,” autor, ISSN 1831-9424, ISBN 978-92-79-39501-7, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Španija, 2014
17. “Erawatch izvještaj za Crnu Goru, analiza nacionalnog istraživačkog sistema i sistema inovacija za 2012 godinu”, autor, ISSN 1831-9424, ISBN 978-92-79-39501-7, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Španija, 2013
18. “Socijalni uticaj emigracija i migracija selo-grad u zemljama Centrale i Istočne Evrope”, izvještaj za Crnu Goru, koautor, GVG, Njemačka, 2012
19. “Uticaj socijalnih davanja na ponudu na tržištu rada”, analiza politika, koautor, ISSP, Slovak Balkan Public Policy Fund, 2012
20. “Ekonomska valorizacija zaštićenih područja u Crnoj Gori”, koautor izvještaja, ISSP, GEF i UNDP , Podgorica.

dr Jadranka Kaluđerović